Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

  1. Wystąpienie Pana Antoniego Konopki dotyczące spraw rolnictwa.
  2. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie dotyczące bezpieczeństwa.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  5. Przedstawienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
  6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia poparcia rezolucji,

2) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Aleksander Słonina