Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie o Naborze wniosków - LGD

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór dotyczy wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski przyjmowane są przy ul. Kolejowej 15 w Nysie od 23.06.2017r. do 07.07.2017r. od 7:30 do 15.30.
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.2.1 - Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań.
Cel ogólny - wielofunkcyjne obszary wiejskie.
Cel szczegółowy - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 600 000 zł.

PDFOgloszenie o naborze wnioskow - 1.2.1 - Tworzenie przestrzeni.pdf (623,95KB)

PDFZałącznik Nr 1 do ogloszenia Nr 1-2017.pdf (810,93KB)