Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Trwa akcja rekrutacyjna do Hufca Pracy w Nysie

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do uzupełniania wykształcenia ogólnego w Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie z siedzibą w Hufcu Pracy w Nysie oraz Zespole Szkół Technicznych w Nysie z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

Zapraszamy również młodzież nieuczącą się, niepracującą do udziału w projektach EFS, szkoleniach zawodowych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

OHP_Nabor.png