Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik informuje, że dnia 24 sierpnia 2017 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się  sesja  Rady Gminy.

Porządek sesji

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,

3) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik,

4) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik

            /-/ Aleksander Słonina