Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 95/2017/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 24 sierpnia 2017r. dotację na  dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w 2017r.„. Kwota dotacji wyniosła  80,56% kosztów kwalifikowanych- 8 200,80 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10 180,01 zł brutto, z czego:

  • 80,56% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-  8 200,80 zł. oraz
  • 19,44% ze środków budżetu Powiatu Nyskiego oraz budżetu Gminy Kamiennik- 1 979,21 zł.

W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 12,06 Mg odpadów zawierających azbest.