Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r.

 

 

Zadanie Nr 1 - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie usług opiekuńczych w tym rehabilitacji

 

 

 Do konkursu przystąpił jeden oferent: 
1. Caritas Diecezji Opolskiej

 

Przyjęto ofertę:
Caritas Diecezji Opolskiej

Miejscem wykonywania zadania będzie Gmina Kamiennik.

Zdecydowano o wsparciu zadania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 40 000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji
 Bogusława Zapotoczna - Pająk

 

 

Do konkursu przystąpił jeden oferent: