Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Kamiennik unieważnia wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 22.09.2017 r. dotyczącej działki o numerze ewidencyjnym 147/2 położonej w Kłodoboku.

W związku z powyższym  Wójt Gminy Kamiennik działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, przy ul. 1 Maja 69 na okres 21 dni, od 07.11.2017 r.- 28.11.2017 r. nowego wykazu w/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.