Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

Jak każdego roku, w dniu 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 gromadząc liczną publiczność na sali.

Na samym początku uczestnicy na stojąco odśpiewali hymn państwowy przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP Kamiennik. Po przywitaniu mieszkańców przez Wójta gminy, pana Kazimierza Cebrata, odczytany został list od Wojewody Opolskiego, p. Adriana Czubaka. Wręczone zostały listy gratulacyjne nadane przez Prezesa Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, mjra rez. pana Jana Walichiewicza. Spośród licznych wyróżnionych kombatantów, z racji wieku na sali obecnych było tylko dwóch, tj. pan Jan Piekarski oraz pan Antoni Bury. Podziękowanie od Prezesa zarządu Gminnego ZKRPiBWP otrzymali także Wójt oraz Przewodniczący RG w Kamienniku, p. Aleksander Słonina.

Część artystyczna składała się z trzech etapów. Pierwszym z nich był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez orkiestrę dętą. Utwory muzyczne przeplecione zostały z referatem na temat dążeń niepodległościowych Polaków. Drugi etap stanowił krótki koncert zespołu „Kalina z Kamiennika”. Panie zaśpiewały kilka pieśni i piosenek patriotycznych. Ostatnia część to występ dzieci i młodzieży. Były to zarówno wiersze, jak i piosenki. Wśród występujących znaleźli się laureaci Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który miał miejsce dzień wcześniej. Wystąpiły także dzieci należące do sekcji instrumentalnej działającej w GOKu. Budujące jest to, że na sali w trakcie obchodów brakowało miejsc siedzących. Na wieczornicę przybyli mieszkańcy z różnych sołectw naszej gminy.