Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 900 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,

3) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum
w Kamienniku,

4) w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

 

         Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Aleksander Słonina