Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Szkolenie w trzech grupach wiekowych oraz udział w pięciu grupach wiekowych w rozgrywkach piłkarskich

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018 r.

Zadanie Nr 1 – Szkolenie w trzech grupach wiekowych oraz udział w pięciu grupach wiekowych w rozgrywkach piłkarskich

 

Do konkursu przystąpił jeden oferent:

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy Kamiennik

 

Przyjęto ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Kamiennik

Miejscem wykonywania zadania będzie Gmina Kamiennik, teren województwa opolskiego i dolnośląskiego

Zdecydowano o wsparciu zadania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

                                                                                   

   Przewodniczący Komisji

                                                                                                Bogusława Zapotoczna - Pająk