Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o kartach inwentaryzacyjnych do wglądu

Wójt Gminy Kamiennik informuje, że w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 wyłożone są do wglądu kart inwentaryzacyjne nieruchomości Skarbu Państwa obejmujące działki nr :

1.                  dz. nr 26/4 o pow. 0,65 ha położona w Chocieborzu

2.                  dz. nr 248/1 o pow. 0,07 ha położona w Kłodoboku

3.                  dz. nr 254/2 o pow. 0,15 ha położona w Kłodoboku

4.                  dz. nr 176 o pow. 0,05 ha położona w Kłodoboku

5.                  dz. nr 241/1 o pow. 0,37 ha położona w Kałodoboku

6.                  dz. nr 120/1 o pow. 0,24 ha położona w Kłodoboku ½ części

7.                  dz. nr 120/2 o pow. 0,o3 ha położona w Kłodoboku ½ części

8.                  dz. nr 580/1 o pow. 1.29 ha położona w Szklarach

9.                  dz. nr 579 o pow. 0,36 ha położona w Szklarach

Wszelkie zastrzeżenia  można zgłaszać telefonicznie pod nr 77 4312135 wew. 12 w terminie do dnia 11 kwietnia 2013 r.